منابع انسانی

امروزه سرمایه های انسانی بهره ور برای فروشگاه ها و مراکز خرید به عنوان یک مزیت رقابتی مهم تلقی می گردند. چرا که یکی از اصلی ترین محورهای موفقیت واحدهای تجاری، بهره گیری از کارکنان مستعد و خبره در این زمینه می باشد.  نیرو های کارامد، متخصص و وفادار، سرمایه هایی هستند که مراکز خرید و فروشگاه ها را در بسیاری از جنبه ها خودکفا نموده و بهره وری سازمانی را ممکن می سازند.
بنابراین واحد منابع انسانی تیم آوید با تجربه ارزشمند خود در زمینه  مدیریت فروشگاه های زنجیره ای و همچنین با بهره گیری از متخصصین روانشناسی صنعتی و مدیریتی، جهت ارائه خدمات جامع در زمینه مدیریت منابع انسانی،خدمات زیر را ارائه می دهد:

۱- دستورالعمل انضباطی رفتار کارکنان در فروشگاه
۲- آموزش پرسنل
۳- مشاوره در زمینه نحوه جذب و استخدام کارکنان
۴- نگارش شرح شغل
۵- تدوین شرایط احراز شغل