CRM(Customer Relationship Managemet) در لغت به معنای مدیریت ارتباط با مشتری و در عمل سیستمی است که برای بهبود ارائه خدمات به مشتری استفاده می شود.
مشتریان در این تعریف شامل خریداران و دریافت کنندگان خدمات در بخش های مختلف یک فروشگاه، شرکت خصوصی و حتی یک سازمان می شود. منظور از مدیریت ارتباطات در این سیستم، شناخت دقیق مشتریان، تقسیم بندی درست آن ها و اهمیت دادن به نیازهای شناخته شده هر مشتری است تا بتوان با توجه به حساسیت ها و علایق مشتری که باید در سوابق هر مشتری منظور گردد، مشتریان را در گروه های مناسب طبقه بندی نموده و امور مربوط به هر مشتری در فرآیند فروشگاهی دنبال گردد.
بنابراین نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه مدیریت فروشگاه به عنوان یک عامل بسیار موثر در موفقیت کسب و کارها همواره مورد توجه مدیران و مالکان فروشگاه های کوچک و بزرگ بوده است، تیم تخصصی آوید در این زمینه اقدام به ارائه راهکار و محصول نموده و توانسته است با همکاری شرکت های نرم افزاری معتبر کشور نظر بسیاری از مشتریان را جلب نماید.

منافع CRM :

  • برنامه ریزی امور فروش
  • شناسایی نیاز مشتری
  • سازمان دهی و طبقه بندی مشتری
  • برقراری ارتباط مناسب با مشتری
  • صرفه جویی در زمان
  • برقراری نظم
  • برتری یافتن نسبت به سایر رقبا در شناسایی جذب موقعیت‌های بازار
  • حفظ مشتریان قدیمی و جلب رضایت آنها همچنین جذب و سازمان‌دهی مشتریان جدید