خدمات اجرایی

خدمات اجرایی:

فرایند تامین کالا،تامین تجهیزات فروشگاهی، برنامه ریزی خرید، انبارداری، برگشت کالا، مدیریت منابع مالی و انسانی و … برخی از فرایندهایی می باشند که اغلب فروشگاه ها و مراکز خرید با آن ها درگیر هستند. دپارتمان خدمات اجرایی گروه مشاوران توسعه بازار آوید با توجه به تجارب متعدد در زمینه مدیریت، راه اندازی و مشاوره مراکز خرید و فروشگاه های متعدد، بر مبنای تحلیل فرایندهای مختلف و مدلسازی بهینه ترین فرایندها و همچنین بر مبنای رویکردی علمی- تجربی، آمادگی خود را جهت تدوین، طراحی، راه اندازی و استقرار انواع فروشگاه و مراکز خرید اعلام می نماید.
خدمات اجرایی به شرح زیر می باشد:
•    مکان یابی فروشگاه
•    طراحی فروشگاه
•    تامین کالا
•    چیدمان کالا
•    اسقرار سیستمهای منابع انسانی، مالی، فروش و IT
•    ایجاد واحد مدیریت ارتباط با مشتری و باشگاه مشتریان