تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری

در جهان امروز بهره گیری از تکنولوژی  به سرعت در حال افزایش است؛ این موضوع کاملا شفاف است که بهره گیری فروشگاه ها و مراکز خرید نیز از تکنولوژی های به روز، آن ها را به مکان های متفاوتی در آینده تبدیل خواهد نمود. امروزه، یکی از تعیین کننده های اولیه استفاده از تکنولوژی های در دسترس در مراکز خرید و فروشگاه ها، هزینه تمام شده آن ها می باشد؛ در واقع کاهش هزینه این تکنولوژی ها در آینده، موجبات پیاده سازی گسترده تر آن ها را در اغلب فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها فراهم خواهد نمود. در حال حاضر ۶۶ تکنولوژی به صورت خاص در زمینه مراکز خرید و فروشگاه ها توسعه یافته است که آن ها را می توان در ۹ گروه طبقه بندی نمود ؛ ۱- ردیابی مشتریان و بازاریابی پایگاه داده؛ ۲- سرگرمی و ارائه دیداری کالاها و خدمات به صورت جذاب ۳- فراهم نمودن اطلاعات و کمک به خرید مشتریان ۴- پخش مستقیم ماهواره ای ۵- فناوری اطلاعات برای ارتباطات و تسهیم داده ۶- مدیریت انرژی ۷- امنیت ۸- خدامات خرید آنلاین و ۹- نگهداری از منابع.
در پژوهشی که در میان ۳۵۶ مرکز خرید انجام گرفت، نتایج نشان داده است که در حال حاضر بیشترین تکنولوژی های مورد استفاده در حوزه های عملیاتی همچون بودجه، تولید گزارشات، مدیریت انرژی، امنیت و نگهداری از منابع می باشد اما تکنولوژی ها در حوزه های مربوط به خدمات مشتریان همچون ردیابی مشتری، بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده، سرگرمی، کمک به خرید مشتریان و خدمات خرید آنلاین در مقایسه با گروه اول کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. اما پیش بینی می گردد که طی ۵ سال آتی بهره گیری از تکنولوژی ها هم در زمینه های عملیاتی و هم خدمات مشتری به صورت برجسته ای افزایش یابد.
گروه مشاوران توسعه بازار آوید با تجارب بالا در زمینه راه اندازی و مدیریت فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها و همچنین ارتباطات گسترده با متخصصین داخلی و خارجی در زمینه فناوری های تخصصی فروشگاهی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار های تخصصی هایپر مارکت و فروشگاهها را که با توجه به هزینه، بالاترین اثربخشی را برای آن ها حاصل خواهد نمود، در اختیار کارفرمایان خود قرار می دهد.

تیم تخصصی آوید در این زمینه ادعا دارد که یک نرم افزار خوب فروشگاهی باید قابلیت های زیر را داشته باشد:

۱ – گزارش حاشیه سود کالاها به تفکیک دپارتمان ، بخش، گروه، زیر گروه، تامین کننده، کالا و نوع خرید (قطعی ، امانی ، غرفه ای)
۲ – گزارش کالا های پر فروش و کم فروش به تفکیک دپارتمان ، بخش، گروه، زیر گروه، تامین کننده
۳ – گزارش فروشکالاهای پروموشنی ودرصدفروش آنهاازکل به تفکیک دپارتمان ، بخش، گروه، زیر گروه، تامین کننده
۴ – نسبت مقایسه های فروش کالادرایام پروموشن بافروش عادی
۵ – گزراش درصدتخفیف دادشده به مشتریان بابت پروموشنها
۶ – گزارش دوره گردش کالابه تفکیک قطعی و امانی
۷ – میانگین فروش روزانه دریک دوره
۸ – گزارش درآمد حاصل ازپالتها وسرلاینها وسایردرآمدهای جانبی
۹ – گزارش دوره ماندگاری کالاومقایسه باماه قبل کل کالاهابه تفکیک بخش، گروه، زیر گروه و تامین کننده
۱۰ – و انواع گزارشات دیگر که به تصمیم گیری بهتر در بخش های مختلف می انجامد و باعث سود آوری سازمان خواهد شد.